Элэг, цөс― нойр булчирхайн баг
Хоол боловсруулах эрхтний мэс заслын тасгийн судалгааны чиглэл
(Элэг, цөс― нойр булчирхайн баг)
Элэг, цөс― нойр булчирхайн баг
 
Хавдрын судалгаа
Оношлогоо
Дүрслэл оношлогоо
  HITACH (region growing)-аар эзэлхүүн хэмжих (volumetry) VINCENT
  Элэгний үйл ажиллагааны нөөцийг 99mTc-DTPA-гарактозил сийвэнгийн альбумин, элэгний сцинтографи болон Gd-EOB-DTPA-аар үнэлэх
   
Хавдрын эмгэг жам・тархалт・үсэрхийлэл
Хавдрын хоруу чанар(хавдрын үүдэл эс, Treg、Notch холбогч уураг、HIF-1、HDAC、MTA-1、VEGF)
Үсэрхийлэлийн механизм-нэвчилт(Peg-IFN)
Элэгний хавдрын эмгэг жам(ДНХ-микро РНХ-ээр гибрид анализ хийх)
   
Эмчилгээ
Туяанд мэдрэг хүчин зүйлс:(HDAC дарангуйлагч)
Хавдрын эсрэг хүчин зүйлс(HDAC дарангуйлагч、α-липохүчил、Peg-интерферон)
“KAMPO”-ийн дархлал дэмжигч бэлдмэлүүд(ургамлын тоник бэлдмэлүүд)
Хоол боловсруулах замын мэс заслын дараах сэргээгч бэлдмэлүүд (Риккуншито Rikkunsito, Даи кэнчү тоо Dai-kenchu-tou)
Мэс засал
Дэлүү авах мэс засал(элэгний болон дархлааны үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх)
Глиссоны катетрын ач холбогдол, Usefullness of Grisson cauterization, элгийг хэсэгчлэн тайрах арга
Элгийг “өлгөх” аргаар (Hanging maneuver) тайрах・хавчих техник
Цөсний шарлалттай элэг тайрах арга
 
Нөхөн төлжилт / Эрхтний гэмтэл
Бодисын солилцоо ба хоол тэжээл
Хоол тэжээлийн дархлаа - Immunonutrition(MEIN)
   
Эсийн хамгаалалт
Small-for-size graft・элэгний их тайралт(катехин, α-липохүчил, HBO, интерферон, ICKT, MEIN, дэлүү авах мэс засал)
Cetuximab, Sorafenib, Bevacizumab-ын элэгний нөхөн төлжилтөнд үзүүлэх нөлөө
Aнти NASH(ER стресс )
   
Трансплантаци – Шилжүүлэн суулгах
Элэг/нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах мэс засал (CD25/4+ T-эс, Notch холбогч уураг)
Өөхөн эдийн нөхөн төлжүүлэгч эсийг шилжүүлэн суулгах
日本語 ver. English ver. Chinese ver.